Kojenerasyon & Atık Isı


Kojenerasyon, enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretilmesini sağlayan teknolojidir.


Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru; kullandığı enerjinin %35-45 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girdisinin %85-95 oranında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe 'kombine ısı-güç sistemleri (CHP)' ya da kısaca 'kojenerasyon' denir.

Hizmetlerimiz;

  • Yatırım Danışmanlık
  • Proje Danışmanlık
  • Mühendislik
img

alt
alt

alt
alt