'Bursa enerjinin merkezi olacak'

SUSOL Enerji Genel Müdürü Yenilenebilir Enerjiler Yüksek Mühendisi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Okan Uykan ile yenilenebilir enerji ve Bursa yatırımları üzerine konuştuk. Uykan, Bursa’nın TEİAŞ'ın RES ve GES lisanssız elektrik üretimi güncel başvurularına göre Bursa’da gözde iller sıralamasında üst sıralara doğru yükseldiğini dile getirdi. Uykan, “Bursa mevcut sanayi alt yapısıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında da bir üretim merkezi haline gelebilecektir” dedi.

img

BURSA ENERJİNİN MERKEZİ OLACAK

SUSOL Enerji Genel Müdürü Yenilenebilir Enerjiler Yüksek Mühendisi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Okan Uykan ile yenilenebilir enerji ve Bursa yatırımları üzerine konuştuk. Uykan, Bursa’nın TEİAŞ'ın RES ve GES lisanssız elektrik üretimi güncel başvurularına göre Bursa’da gözde iller sıralamasında üst sıralara doğru yükseldiğini dile getirdi. Uykan, “Bursa mevcut sanayi alt yapısıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında da bir üretim merkezi haline gelebilecektir” dedi.

ENERJİ EKONOMİNİN ALT YAPISINI OLUŞTURUYOR

Türkiye’de mevcut enerji kaynaklarındaki son durum nedir?

TEİAŞ güncel verilerine göre 31 Mart 2016 tarihi itibariyle ülkemiz kurulu gücü 74 bin MW (Megavat) demand gücüne erişmiş olup mevcut durumda bu gücün yüzde 17'lik kısmı yenilenebilir enerjilerden sağlanmaktadır. Bu oranda; Akarsu Tipi HES yüzde 9,3, RES yüzde 6,2, JES yüzde 1, ve GES yüzde 0,5 pay almaktadır. Baraj Tipi HES oranı yüzde 26,1 olup ülke enerji arzının yüzde 13,3'lük kısmı yerli kömürden sağlanmaktadır. Özetlersek enerji arzının yüzde 43,6 oranında dışa bağımlı olduğunu ve yüzde 56,9 oranında fosil yakıtlara bağlı bir enerji altyapısının olduğu görülebilir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelim enerji sektörü için elzem olup ekonomik cari açığımızdaki en büyük açığın enerji olduğu unutulmamalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları geleceği sizce nasıl şekillendirecek?

Yenilenebilir enerji kaynakları yeni ve sürdürülebilir bir ekonominin de altyapısını oluşturmaktadır. Gelecek; yer altı kaynaklarını tüketen ve çevreyi kirleten ekonomik düzenden sürdürülebilir,çevreye duyarlı ve bağımsız ekonomik düzeni bizlere sunacaktır. Yenilenebilir enerjiler tüketim dayalı ekonomik model yerine kendi yerli ve milli sanayisini kendisi geliştiren lokal çözümler getiren ve kendi kendine yeten yeni ve demokratik bir ekonomik düzen felsefesini sunacaktır.

KÖPRÜ VAZİFESİ AVANTAJA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Türkiye çevresinde gelişen olaylar karşısında nasıl bir tutum sergilemelidir?

Türkiye'nin jeopolitik konumunun en etkili olduğu sektörlerin başında enerji gelir. Var olan köprü vazifesini avantaja dönüştürmek ancak ve ancak sürdürülebilir bir politikayla olacaktır. Bu politikada da AR-GE, üretim ve arz güvenliği ile olacaktır. Zorlu coğrafyada yaşanan sıcak gelişmelerin en önemli sebebinin enerji kaynakları sebepli olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle çevresinde koridor vazifesi gören Türkiye'nin enerji politikalarındaki tutumu sanayi, teknoloji ve AR-GE'ye dayalı hedeflerine endeksli olmalıdır.

Bursa yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında nerede? Yenilenebilir enerji potansiyelimiz konusunda bilgi verir misiniz? Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa nasıl bakıyor?

Bursa doğal ve yer altı kaynakları oldukça zengin bir şehir olup özellikle jeotermal enerji konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte GES, RES ve HES konusunda da son dönemde şehrin potansiyeli fark edilerek önemli projeler geliştirilmiştir. TEİAŞ'ın RES ve GES lisanssız elektrik üretimi güncel başvurularına göre Bursa’da gözde iller sıralamasında üst sıralara doğru yükselmektedir. Bursa mevcut sanayi alt yapısıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında da bir üretim merkezi haline gelebilecektir. Endüstrideki dönüşümün Bursa'da gerçekleşmesiyle birlikte teknoloji ve AR-GE'ye dayalı sürdürülebilir bir sanayi modeli şehir ekonomisine yeni fırsatlar sunacaktır. Doğal güzellikleriyle gözde şehir ‘Yeşil Bursa’ bu değişime ve yenilenebilir enerji kaynaklarına oldukça sıcak bakmaktadır.

Bursa'da yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturulması yönünde çalışmalar var mı? Sizin bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalar konusunda bilgi verebilir misiniz?

Bursa'da kamu ve özel sektörün önemli temsilcileri bu alanda oldukça aktif olup önemli projeler için çalışmaktadır. Bursa merkezli olan SUSOL Enerji olarak biz de Yenilenebilir Enerjiler, Proje Danışmanlık, Enerji Verimliliği, Sertifikalandırma, Anahtar Teslim Santral Kurulumu ve Serbest Elektrik Tüketimi, Bakım&Servis, AR-GE ve Eğitim hizmetlerimizle yer almaktayız. Bugüne kadar ülkede ve bölgemizde önemli yenilenebilir enerji projelerine proje, danışmanlık ve kurulum hizmetleri sunduk. Bizlere www.susol.com.tr adresinden ulaşabilirler. Önümüzdeki dönemde de kamu ve özel sektör yatırımcılarının referanslı projelerine danışmanlık ve anahtar teslim kurulum hizmetleri ile sektörde önemli bir oyuncu olarak yer almaya devam edeceğiz.

HABERİN LİNKİ

img

 

img