Konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle Susol Enerji Danışmanlığı’nda yatırımlarınız güvence altında…

Küçük, orta ve büyük ölçekli projelerin planlama ve kurulumunda uzun yıllar boyunca elde ettiğimiz deneyim, güvenilir ve pratiğe yönelik tavsiyelerimiz yatırımlarınızı garanti altına almaktadır. Bankaların, çeşitli destekleme kuruluşlarının ve yatırımcıların karar mekanizmasına yön veren teknik planlama belgelerini gerektiği şekilde hazırlamaktayız.

Danışmanlık & Projelendirme Hizmetimizi aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür:

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Saha Analizleri
 • Ekonomik ve Teknik Analizler
 • Teknik Durum Analizi
 • Proje/Saha Geliştirme
 • İhalelerde Gerekli Desteği Sağlamak
 • Proje Kontrolörlüğü
 • Proje YönetimiProje Danışmanlık Hizmetleri

img

alt
alt


Dosya Hazırlama ve Takibi

Projelerin bürokratik süreci diye adlandırdığımız önemli bir yapıtaşı olan bu hizmette de deneyim ve teknik alt yapı önemli birer ölçüttür.

Proje Hazırlama & Takibi Hizmetimizde uzman ekibimizle projeye ve kurumlara en uygun proje dosyasını hazırlamakla kalmayıp bu süreci mümkün olan en kısa sürede en etkin bir şekilde sonuçlandırmak adına çalışarak müşterilerimize güven temin etmekteyiz.

Dosya Hazırlama & Takibi Hizmetimizi aşağıdaki şekilde listelemek mümkündür:

 • Onay Öncesi Tasarımlar ve Uygun Ürün Seçimi
 • Tasarım Sonrası Gerekli Dosyanın Sunularak İzinlerin Alınması
 • Evrak Takibi ve Gerekli Onayların Zamanında Alınması
 • İhale Şartnamesine Uygun Dosya Hazırlama ve Takibi
 • Proje/Saha Geliştirme
 • İhalelerde Gerekli Desteği Sağlamak
 • Proje Kontrolörlüğü
 • Projeye Uygun Sözleşme Hazırlanması


Hibe & Kredi & Finansman Danışmanlığı

Projelerinin sürdürülebilir çözüm ortağı olmak adına müşterilerimize sunduğumuz bir diğer önemli hizmet ise Hibe,Kredi & Finansman Danışmanlığı olup bu hizmetin temel başlıkları hibe, finansal kiralama(leasing) ve kredilerdir.

Hibe programlarını sunan çeşitli kurumlar projeye göre proje bütçesinin tamamına kadar destek sağlayabilmektedir. Bunun yanında bankalar ve çeşitli fon kuruluşları özellikle yenilenebilir enerji, enerjiler verimliliği, çevre ve kırsal kalkınmaya dayalı projelerde daha düşük finansman maliyetli çözümler sunulmaktadır. Tüm koşullar projenin fizibilitesine ve yatırımcının mali verilerine göre değişmektedir.

Hibe

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı” adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı Hibe Programının bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB (Merkezi Finans İhale Birimi) tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir.

Kredi & Finansal Kirala (Leasing)

Ulusal ve uluslar arası bankalar, fon kuruluşları, TSKB, TURSEFF gibi birçok kurumun yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği, kırsal kalkınmaya dayalı yatırımlar, çevre projeleri gibi projelere sunduğu düşük faizli kredileri mevcuttur. Bunun yanında finansal kiralama olarak dilimize çevrilen leasing de son dönemde bu projelerin finansman kaynağı haline gelmiştir.

Bünyemize gelen başvurular, uzmanlarımızca ön onay, istihbarat, proje değerlendirme ve teknik değerlendirme sürecinden geçtikten sonra her aşamada sizlere gerekli geri bildirimlerde bulunulmaktadır. Bu hizmetimizi müşterilerimizin ihtiyacına en uygun olan finansman çözümünü sunarak sonlandırmaktayız.

Sizin için finansman çalışması yapabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurup gönderiniz. Sizlerden gelen formlardaki bilgiler doğrultusunda uzmanlarımızca çalışma yapılarak en kısa sürede size bilgi verilecektir.

Şatış ve Pazarlama Danışmanlığı

Projelerin planlanması, uygulanması ve diğer teknik ve pratik süreçleri arasında projenin ticarileşmesi için projelerin olmazsa olmazı olan danışmanlık hizmetimizdir.

Projede kullanılan ve gerekli görülen hizmet alımı, makine&teçhizat alımı vs tüm alımların en hesaplı ve uygun bir biçimde yapılması çok ciddi bir sektörel Pazar bilgisi gerektirmektedir. Satın Alma Danışmanlığı; projenin satış fiyatını belirlemesi ve köprü vazifesi görmesi ile projenin ticarileşmesindeki ilk adım olması sebebiyle oldukça önemlidir.

Satış&Pazarlama kısmı ise projenin ticari bir nitelik olarak değer kazanıp kazanmadığının son tüketici tarafından testi ve bu niteliğin ispatıdır.

Satış Pazarlama & Satın Alma Danışmanlığı Hizmetimiz kapsamında konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle; projelerin tedarik sürecini ve bunun yanında bu projenin ticari bir nitelik kazanması adına gerekli olan nihai süreci yönetmekteyiz.

Proje Keşfi

Projelerin teknik açıdan değerlendirilmesi ve ona göre sonraki aşamaların izlenmesi oldukça önemlidir. Proje Ekibimiz tarafından gerekli görüldüğünde yerinde arazi incelemeleri yapılmaktadır.

Proje Keşfi hizmetimiz teknik değerlendirmenin pratiğe dayalı kısmı olup müşterilerimize gerçek zamanlı verileri aktarmak için önem teşkil etmektedir. Proje Keşfi hizmetimiz projeye bağlı olarak yerinde ya da proje detaylarına göre uzaktan yapılabilmektedir.

Proje Keşfi hizmetimiz ikiye ayrılmaktadır:

 • Gerçekleşmekte olan projeler için edindiğimiz gerçek zamanlı veriler sayesinde olası olumlu ya da olumsuz sonuçları proje faaliyete geçmeden önce elde edip proje gidişatına yön vermek
 • Bizim hizmetimizden önce gerçekleşmiş olan projelere müdahil olarak bu projelerin iyileştirilmesini ve/veya tadilatını sağlamak


Susol Enerji olarak sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Sizlere daha sağlıklı yardımcı olabilmemiz için lütfen aşağıda bulunan linkten keşif formunu indiriniz.

Formu doldurduktan sonra aşağıda bulunan form üzerinden bize gönderimini sağlayabilirsiniz.

Susol Enerji Solar FV Sistemler Keşif Formunu İndir

Susol Enerji Solar CSP Sistemler Keşif Formunu İndir

Susol Enerji Güneş Enerjli Isı Pompası Keşif Formunu İndir

Susol Enerji Kojenerasyon & Atık Isı Keşif Formunu İndir

Susol Enerji Hibe-Proje Keşif Formunu İndir

Proje Tercümanlığı

Ulusal ve uluslar arası projelerin gerçekleşmesinde önemli bir yapıtaşı “dil” olmaktadır ve bu projelerin çevirisi oldukça önem arz etmektedir. Konusunda uzman tercümanlarımızla teknik tercüme hizmetini müşterilerimize sunmaktayız.

Proje Tercümanlığı hizmetimiz “Yeminli Tercüman” ünvanlı uzmanlarca yapılmakta olup bu tercümeler noter huzurunda onaylanan resmi belge niteliği kapsamındadır.

Proje Tercümanlığı hizmetimiz kapsamında; ulusal ve uluslar arası şirket-şirket, şirket-şahıs, şahıs-şahıs sözleşmeleri, resmi belge, şirket içi mevzuat v.s. çeviriler yapılmakta olup uzmanlarımızca bu çeviriler; teknik ve hukuki açıdan değerlendirilip müşterilerimize en uygun ve doğru hizmet sunulmaktadır.

Proje Tercümanlığı hizmetimiz kapsamında; İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye, İngilizce’den İspanyolca’ya, İspanyolca’dan İngilizce’ye, İspanyolca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den İspanyolca’ya çeviriler yapılmaktadır.