Ülkemizde gelişen ve geleceği parlak olan enerji sektöründeki doğru ve sürdürülebilir gelişimin eğitimden geçtiğine inanmaktayız. Bu sebeple Eğitim Hizmetlerimizi yine bu toprakların değerlerini referans alan, bu alana özel akademik eğitim almış ve saha tecrübesi olan deneyimli ekibimizle profesyonel bir biçimde gerçekleştirmekteyiz.

Eğitim Hizmetlerimizi; teknik, ticari, akademik, finansal ve hukuki açılardan ele alıp 5 temel prensibe dayandırmaktayız. Eğitim Hizmetlerimizden istifade eden birey ve kurumların; projelerinden en etkin ve hızlı sonuçları elde etmeye hazır olmaları amaçlanmıştır.

Bu yüzden Eğitim Hizmetlerimizi 5 konu başlığı altında sunmaktayız:

  • Genel Teknik Proje Eğitimi
  • Dosya Hazırlama & Mevzuat Eğitimi
  • Finansman Eğitimi
  • Satış & Pazarlama Eğitimi
  • Pratik Eğitim
  • img

    alt
    alt