KOJENERASYON

Kojenerasyon; ısı enerjisi ve elektrik enerjisinin aynı yakıttan aynı sistem içerisinde eş zamanlı olarak üretilmesidir. Tek bir yakıt girdisi ile tüketicinin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği gibi aynı zamanda binanın ısıtılması, sıcak su ihtiyacı veya endüstriyel tesislerde kullanılan buhar veya kızgın yağ elde edilebilir. Klasik elektrik santrali ile arasındaki fark, CHP tesisinin elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıdan da yararlanmasıdır. Bu şekilde daha az enerji kaybı olur.

TRİJENERASYON

Trijenerasyon sistemlerinde enerji; yakıt olarak doğal gaz veya biyogaz kullanılarak ,elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Soğutma için ısı enerjisi kullanır. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir.

ATIK ISI TESİSİ

Atık ısının geri kazanılması için günümüzde birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de atık ısı geri kazanımlı ORC sistemleridir. Yanma işlemi sonucunda ortaya çıkan egzoz gazının yeterli sıcaklık ve debide olması sonucunda, egzoz gazındaki enerji ORC sisteminde kullanılan organik akışkana aktarılarak bu sistemler kurulabilir.

ORGANIK RANKINE ÇEVRIMI(ORC) NEDIR?

Organik Rankine Çevrimi (ORC), atık ısıyı elektriğe dönüştürür. Rankine Çevrimi, sabit basınç altındaki bir iş akışkanı aracılığıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir termodinamik süreçtir. Akışkan buharlaştırılır ve elektrik üreten bir jeneratörü süren bir türbinin içinde genişletilir. ORC kaynama noktası sudan düşük olan bir organik akışkan kullanır ve düşük sıcaklıktaki kaynaklardan ısı kurtarılabilmesini bununla bir türbinin sürülüp elektrik üretilmesini sağlar.

ORC AVANTAJLARI